Privacybeleid

Een privacybeleid toont aan welke gegevens we bewaren, voor hoelang, waarom en wat jij hier als klant aan kan doen. We omschrijven op deze pagina kort maar volledig ons privacybeleid zodat jij een goed zicht krijgt op de manier waarop we met je gegevens omgaan. 

Gegevens die we bewaren

Een overzicht van de gegevens die we bewaren

De volgende gegevens worden bewaard op onze website:

  • Locatiegegevens
  • IP adres

Waarom we deze gegevens bewaren

  • Locatiegegevens: Via Google Analytics verzamel ik data over het gebruik, en dus de bezoekers, van mijn website. Via de locatievoorziening kan ik een overzicht verkrijgen van waar de meeste bezoekers zich bevinden. 
  • IP-adres: Ook het IP-adres wordt door Google Analytics gebruikt om unieke bezoekers te identificeren. Dit is een standaard categorie van data die Google Analytics gebruikt. 

Een overzicht van jouw rechten

Recht op inzage

Het is ten alle tijden mogelijk om inzicht te krijgen in welke gegevens we van jouw hebben verzameld, waar deze zijn bewaard, voor hoelang we deze bewaren en waarom. Op deze manier kan je steeds een correct beeld verkrijgen van welke gegevens er worden verzameld, en wat hiermee wordt gedaan.

Stuur hiervoor een mail naar info@digito-it.be en we bezorgen je binnen één maand na je aanvraag alle informatie.

Recht op correctie en verwijdering van gegevens

Je kan op elk moment gegevens laten corrigeren of verwijderen. Stuur hiervoor een mail naar info@digito-it.be en we zullen binnen één maand na je aanvraag de corrictie of verwijdering doorvoeren.

Recht op beperking van en bezwaar tegen gegevensverwerking

Indien je een vraag tot wissen hebt ingediend, we de gegevens op hun juistheid controleren, de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt of de gegevens nodig zijn voor een rechtsvordering kan je een beperking van de verwerking vragen. Stuur hiervoor een mail naar info@digito-it.be en we beperken de beperking binnen één maand na je aanvraag.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de gegevens die je aan ons hebt bezorgd op een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te ontvangen zodat je de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kan overdragen.

Recht op intrekken van de toestemming

Het is ten alle tijden mogelijk om je toestemming in te trekken. Dit heeft betrekking op alle gegevens die je ons eerder hebt bezorgd. Gegevens die we op basis van wettelijke verplichtingen of op basis van een overeenkomst hebben verkregen of gegevens die we verplicht moeten bijhouden, vallen hier niet onder.

Klachten

Klachten over hoe we je gegevens verwerken moeten gemeld worden bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (https://www.privacycommission.be/nl).

Wie "we" zijn

  • Ondernemingsnaam: Hair Explosion
  • Ondernemingsnummer: BE 0891.654.781
  • Adres: Beukenlaan 2, 3570 Terkoest
  • E-mailadres: info@hairexplosion.be
  • Telefoonnummer: 0476 / 49 19 61